Over Hartje

Hartje ’s-Hertogenbosch is de ondernemersvereniging van de binnenstad. Wij behartigen de belangen van ruim 350 Bossche binnenstadsondernemers, van detailhandel tot grootwinkelbedrijven en van horeca tot dienstverlenende bedrijven. Daarbij ligt de focus op verschillende aandachtspunten, waaronder veiligheid, bereikbaarheid, vergunningen, sfeer in de stad, evenementen en promotie. Het versterken van het ondernemersklimaat in de binnenstad vormt daarbij de belangrijkste doelstelling.

Meer weten?

Meer weten over Hartje, onze werkzaamheden en speerpunten? Bekijk dan ook eens onze missie en visie en onze succesverhalen of neem dan contact met ons op via info@hartje.nu.

Hartje ‘s-Hertogenbosch…

  • Behartigt de belangen van de binnenstadsondernemer richting externe partijen
  • Vervult een spilfunctie en vormt het eerste aanspreekpunt voor zowel de ondernemer als bijvoorbeeld gemeente, bewonersorganisaties, onroerend goed-eigenaren, VVV enzovoorts
  • Ondersteunt en faciliteert de ondernemer op het gebied van onder andere vergunningen, extra openstellingen enzovoorts
  • Geeft advies aan overheden en denkt mee over (gemeentelijk) beleid
  • Versterkt het ondernemersklimaat in de Bossche binnenstad door onder andere promotie van de binnenstad, evenementen, het creëren van een prettige sfeer in de stad en meer
  • Vormt een vraagbaak voor de ondernemer en houdt de ondernemer up-to-date met actueel nieuws en relevante kennis
  • Innoveert en vormt een aanjager van nieuwe ideeën en agendapunten om het ondernemersklimaat in de binnenstad te versterken